خدمات درمانی ویژه شهرزاد

386تعداد نمایش:
1395/11/12تاریخ:
بخش داخلی
درمان تخصصی دام کوچک(سگ - گربه - پرندگان و جوندگان ) پیشگیری و واکسیناسیون ، صدورشناسنامه بهداشتی و گواهی سلامت ، کاشت میکروچیپ ، و اصلاح منقار و بال پرندگان و  ارائه برنامه غذایی مناسب و مکملهای رشد
بخش دندانپزشکی

جرم گیری دندان حیوانات با پیشرفته ترین دستگاهای ایپوس امریکا بدون آسیب رساندن به مینای دندان
بخش سونوگرافی
  انجام سونوگرافی عمومی و اختصاصی برای امور تشخیصی خاص 
بخش جراحی 
جراحی تخصصی بافت نرم و سخت توسط جراح متخصص و تیم جراحی متشکل از کمک جراح ، مسئول بیهوشی ، نرس اتاق عمل.
بخش آزمایشگاه 
آزمایش خون و نیز تست قارچ و جرب توسط دستگاه تمام اتماتیک و فوق پیشرفته برای تأیید سلامت حیواندر معتبر ترین مرکز خدمات آزمایشگاهی  انجام می شود